Tag: "werk"

I love my job

| april 8, 2014 | Comments (0)

Ik hoef niet lang na te denken over het onderwerp voor mijn eerste blog voor de online accountant. ‘Ondernemen met passie’ is voor mij de levensader, een bron van energie en zorgt er voor dat ik een goed inkomen verdien. Want doe je iets met passie, dan wordt je er ook goed in. Zo makkelijk als het klinkt is het nu ook weer niet, maar er zit meer dan een kern van waarheid in. Mijn bedrijven en ik zijn er in ieder geval een goed voorbeeld van.

Wel moet ik even nadenken of het onderwerp wel geschikt is voor mijn eerste blog. ‘Ondernemen met passie’, doen waar je goed in bent en werken als accountant in een accountancyomgeving blijken namelijk in de praktijk ver uit elkaar te kunnen liggen. Een accountant ziet zich vaak niet in de eerste plaats als ondernemer, maar als leider (zowel vakmatig als hiërarchisch) van zijn accountantsorganisatie.
Jaren is dat goed gegaan, maar de huidige tijd vraagt een ander soort accountant en een andere structuur van zijn accountantsorganisatie. Dit komt door de veranderende klantenbehoefte en de verregaande automatisering.
Kortom een accountant moet zich meer opstellen als ondernemer. Daarom is het onderwerp ‘Ondernemen met Passie’ zeer zeker relevant voor ondernemers in de accountancy.

Ik leid de laatste tijd veel strategiesessies met partners van accountantskantoren. Ik laat de vennoten er (weer?) achter komen waar hun passie ligt en hoe ze hun kantoor zo kunnen organiseren, dat ze kunnen doen waar ze goed in zijn. Vaak zijn accountants zo geconditioneerd door hun vak, dat ze vergeten zijn waar hun passie ligt.
Wil je overleven in de snel veranderende accountancywereld, dan is de enige manier van voortbestaan ondernemen vanuit je passie en doen waar je goed in bent.

‘Practice what you preach’ zal misschien als reactie op het voorgaande naar boven komen. Dat is precies wat ik heb gedaan. Op verschillende momenten in mijn (werkzame) leven heb ik gekozen voor mijn passie en waar ik goed in ben. Meest recent, circa 6 maanden geleden, heb ik de leiding over mijn bedrijven, Friedeberg Consultancy en STEW training & kleinbedrijf, overgedragen aan een zeer kundige directeur en ben ik gestart met Joffi Adviespraktijk Accountants, dat zich op een vernieuwende manier richt op accountantskantoren. Op die manier doe ik weer recht aan mijn pioniers denkstijl. Ik onderneem dan ook (weer) met passie en doe waar ik goed in ben.

Nu is het de beurt aan u als accountant en/of vennoot van een accountantskantoor. De vraag die u zich als eerste moet stellen: ‘Onderneem ik met passie’?

Blog via: deonlineaccountant.com
Erik A. Friedeberg
Joffi-advies.nl